Two Handles 3-hole Basin Mixer F25193BW-BAF

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· Zinc Handle
· Fluhs G1/2″ Ceramic Cartridge
· 500mm G3/4”*G1/2” SS flexible hose 4pcs
600 SS horse 1pc
· Neoperl Aerator
· Lift-rod pop-up waste (brass)
· Finish: Black+Romen Golden
· Flow rate: 8.3L/min @ 0.3MPa
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Two Handles 3-hole Basin Mixer F25193BW-BAF
Store JPK Võ