Chính sách bảo hành

Sản phẩm của Bravat được bảo hành đối với bất kỳ lỗi sản xuất nào kể từ ngày bàn giao. Việc lắp đặt các thiết bị phải thực hiện theo đúng các chỉ dẫn lắp đặt của Bravat, phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn đối với lắp đặt điện và máy bơm.

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Trừ khi có quy định riêng đối với từng sản phẩm,thời gian bảo hành của tất cả các sản phẩm được quy định khác nhau.

Trừ khi có quy định riêng đối với từng sản phẩm, thời gian bảo hành của tất cả các sản phẩm được quy định như sau:

  1. Bồn tắm và bồn rửa, bồn cầu sứ Bravat: Phần men và thân 10 năm; hệ thống xả nước: 5 năm
  2. Vòi :10 năm cho thân và cấu kiện lõi
  3. Phụ kiện phòng tắm:5 năm
  4. Bồn tắm: Vật liệu acrylic: 2 năm; phần điện: 1 năm

Bảo hành không bao gồm những lỗi gây ra do những sai sót trong quá trình vận chuyển,lưu kho,lắp đặt,bảo trì và sử dụng.Để được bảo hành,bộ phận kỹ thuật phải được thông báo và chấp nhận lỗi và sau đó sản phẩm lỗi sẽ được gửi trả lại nhà máy tại Trung Quốc hoặc CHLB Đức.

Bravat không chịu trách nhiệm cho các thiết hại gây ra do rò rỉ nước từ sản phẩm lắp đặt.Bravat không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra do rò rỉ nước từ sản phẩm lắp đặt.

Bravat chỉ đảm bảo việc sửa chữa hoặc thay thế miễn phí toàn bộ hoặc 1 phần các sản phẩm lỗi trong thời hạn bảo hành và các điều khoản nêu trên.

Store JPK Võ