Sliding Bar w/Shower Set D278CP-ENG

Thông số sản phẩm

Φ20.5mm
712mm Brass slider bar
Brass base
· Φ80mm 1F hand shower (ABS)
1500mm shower hose 1pcs
Brass shower connect base
· Finish: Chrome
· Flow rate: 12L/min @ 0.3MPa
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Sliding Bar w/Shower Set D278CP-ENG
Store JPK Võ