Free Standing Bath & Shower Mixer F65051C-B3-ENG

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· Brass+Zinc Handle
· Sedal 40mm Ceramic Cartridge
· Round stream straightener
· 715mm M10*G3/8 SS hoses 2pcs
· 1 Function Hand Shower (brass)
· Finish: Chrome
· Flow rate:
Spout: 20L/min @ 0.3MPa;
Shower: 12L/min @ 0.3 MPa
· Remark:Match with built-in body set D9102N
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Free Standing Bath & Shower Mixer F65051C-B3-ENG
Store JPK Võ