Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set (2-function) PB8369402CP-2-ENG

Thông số sản phẩm

· Zinc Handle
· DZR  Brass Cover
· 2-function Rotatory Diverter
· Finish: Chrome
· Remark: Match with Built-in body set D9100CP-ENG
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set (2-function) PB8369402CP-2-ENG
Store JPK Võ