Built-in Bath & Shower Mixer Body Set (3-function) D969CP-B-ENG

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· Kerox 35mm Ceramic Cartridge
· 3-function
· Remark: Match with trim set P69194C, P69195C, P69193C, P69196C, P69197C, P6993C, P69192C, PB8172217CP-3-ENG, PB8173218CP-3-ENG, P69218CP-3-ENG
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Built-in Bath & Shower Mixer Body Set (3-function) D969CP-B-ENG
Store JPK Võ