Built-in Bath & Shower Mixer Body Set (2-function) P69219CP-2-ENG

Thông số sản phẩm

· Zinc Handle
·  Brass cover
· 2 function rotatory diverter
· Finish: Chrome
· Remark: Match with Built-in body set D982CP-A-ENG
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Built-in Bath & Shower Mixer Body Set (2-function) P69219CP-2-ENG
Store JPK Võ