Built-in Bath & Shower Mixer Body Set (2-function) D982CP-B-ENG

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· Kerox 35mm Ceramic Cartridge
· 2-function
· Remark: Match with trim set P69193C-2-ENG, P6993C-2-ENG, P69219CP-2-ENG, PB8172217CP-2-ENG, PB8173218CP-2-ENG
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Built-in Bath & Shower Mixer Body Set (2-function) D982CP-B-ENG
Store JPK Võ