Two Handles 3-hole Basin Mixer F251199BW-BAF

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· Zinc Handle (ceramic handle)
· Fluhs G3/4″ Ceramic Cartridge
· 500mm M10*G1/2  SS hose 4pcs
· 600mm M10*G1/2  SS hose 1pcs
· Φ80mm 5F handshower (ABS)
· 1800mm shower hose
· Neoperl Aerator
· Lift-rod pop-up waste (brass)
· Finish: Black+Romen Golden
· Flow rate:
Spout: 20L/min @ 0.3MPa
Shower: 12L/min @ 0.3MPa
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Two Handles 3-hole Basin Mixer F251199BW-BAF
Store JPK Võ