Single Handle Wall Mounted Shower Bar F6351385CP-A1

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· Zinc Handle
· Yizhan Ceramic Cartridge
· 1500mm Shower Hose SS
· 255 x 191mm Shower Head
· 3-function Handshowr (ABS)
· Neopel Aerator
· Adjustable Slide Bar (SUS)
· Finish: Chrome
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Single Handle Wall Mounted Shower Bar F6351385CP-A1
Store JPK Võ