Single Handle Built-in Basin Mixer Body Set D968K-ENG

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· Kerox 35mm 2 stage Ceramic Cartridge
· Remark: Match with trim set P69182C, P69183C, P69179C, P69180C, P69181C, P69181G, P69178C, P69177C, P69179K-ENG
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Single Handle Built-in Basin Mixer Body Set D968K-ENG
Store JPK Võ