Hand Shower Set (3-function) D241C-1-ENG

Thông số sản phẩm

· Φ100mm 3-function Air Mix Hand Shower(ABS)
· Shower Bracket (ABS)
· 1500mm PVC Shower Hose
· Finish: Chrome
· Flow Rate: 12L/min @ 0.3 MPa
· with Mist Function
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Hand Shower Set (3-function) D241C-1-ENG
 Hand Shower Set (3-function) D241C-1-ENG
Store JPK Võ