Close-coupled Toilet C01008UW-PA-ENG

Thông số sản phẩm

Full Code: C01008XUW-PA-ENG
· Close-coupled Toilet
· 680x370x815mm
· 3.0/4.5L Dual Flush
· Rough-in:P-trap 180mm
· Wash Down
· Geberit Cistern Mechanism
· Slim UF seat cover
· Tornado Washdonw Dual Flush System
· Nano glazing (Easy Clean)
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Close-coupled Toilet C01008UW-PA-ENG
Store JPK Võ