Built-in Shower Mixer Trim Set P69225CP-ENG

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· Zinc Handle
· Zinc base
· SCC diverter sartridge
· G1/2″ ceramic sartridge
· 2 function diverter
· Finish: Chrome
· Remark: Match with Built-in body set D971C
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Built-in Shower Mixer Trim Set P69225CP-ENG
Store JPK Võ