Built-in Shower Mixer Set F865104C-B-ENG

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· Zinc Handle
· Brass Cover
· Kerox 35mm Ceramic Cartridge
· Φ254mm shower head (brass)
·· Finish: Chrome
·· Flow rate: 12L/min @ 0.3 MPa
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Built-in Shower Mixer Set F865104C-B-ENG
Store JPK Võ