Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set P69223CP-ENG

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· G1/2″ Ceramic Cartridge
· SCC Diverter Cartridge
· Zinc Handle (Ceramic Handle)
· 2-function Diverter
· Finish: Chrome
· Remark: Match with Built-in body set D971C-ENG
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set P69223CP-ENG
Store JPK Võ