Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set (3-function) PB8173218BW-3-ENG

Thông số sản phẩm

· Brass Cover
· Zinc Handle
· Kerox 35mm Ceramic Cartridge
· 3-function Rotatory Diverter
· Finish: Black
· Remark: Match with Built-in body set D969BW-B-ENG
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set (3-function) PB8173218BW-3-ENG
Store JPK Võ