Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set (2-function) PB8172217CP-2-ENG

Thông số sản phẩm

· Brass Cover
· Zinc Handle
· Kerox 35mm Ceramic Cartridge
· 2-function Rotatory Diverter
· Finish: Chrome
· Remark: Match with Built-in body set D982CP-B-ENG
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set (2-function) PB8172217CP-2-ENG
Store JPK Võ