Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set (1-function) PB83783CP-ENG

Thông số sản phẩm

· Brass Body
· Zinc Handle
· ABS cover
· 1-function Rotatory Diverter
· Finish: Chrome
·Remark: must with built-in body D999CP-ENG
Giá bán: Liên Hệ

Thông tin kỹ thuật

Kích thước:
 Built-in Bath & Shower Mixer Trim Set (1-function) PB83783CP-ENG
Store JPK Võ